Home

Eind juli 2012 besloten we om het verlies van Christian en alles wat daar bij komt kijken om te zetten in positieve energie. In de ziekte periode van Christian hebben we vaak gezien dat ernstig zieke kinderen en hun familie financieel niet in staat zijn om dag en nacht bij hun kind te kunnen zijn en dat er op de kinderafdelingen van ziekenhuizen apparatuur, zoals tv’s, Ipad’ s en dergelijke, ontbreken of meer geld nodig is voor bijvoorbeeld de poppenspeelster (waar Christian altijd naar uit keek). Het verlies van Christian kunnen we niet meer terugdraaien maar we kunnen wel uit zijn naam andere mensen, die het niet zo breed hebben, proberen te helpen.

 De doelstellingen van de Christian Pol Foundation zijn:
  • Het financieel of anderszins ondersteunen van kind/eren met een levensbedreigende ziekte of een lichamelijke en/of geestelijke beperking;
  • Het financieel of anderszins ondersteunen van gezinnen, met een kind/eren, welke kind/eren een levensbedreigende ziekte of een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben;
  • Het financieel of anderszins ondersteunen van medische of daaraan verwante instellingen zoals ziekenhuizen, waar kinderen verblijven die een levensbedreigende ziekte hebben of een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Het bestuur bestaat uit: René Pol (voorzitter) Simone Pol-Vleerlaag (secretaris en penningmeester) en Hans Claus (medebestuurslid).

Het bestuur ontvangt geen vergoeding uit de stichting/foundation.